کار فرهنگ ماست، علاقه ماست، قسمتی از وجود ماست

کار فرهنگ ماست، علاقه ماست، قسمتی از وجود ماست

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 

پیشرفت یک جامعه، ابتدا از افکار کارگران آن جامعه اتفاق می افتد. ما پیشرفت را باور داریم و به آن عمل می کنیم و این نتیجه زحمات و سخت کوشی های ماست.

روز کارگر مبارک

 

All Right Reserved MasterFoodeh Company 2016-2017
Design By: MasterFoodeh Studio