اخبار

شامل کلیه اخبار و اطلاعیه شرکت صنایع غذایی ماسترفوده

بازدید دکتر مهدی فضلی از واحد تولید کیک ماسترفوده

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

جناب آقای دکتر مهدی فضلی و اعضای محترم هیأت مدیره به همراه جمعی از مدیران ارشد گروه صنعتی گلرنگ، روز یکشنبه مورخ 16 آذر 1400 از واحد تولید کیک شرکت صنایع غذایی ماسترفوده در شهرک صنعتی نظرآباد بازدید نمودند.

 

ایشان طی دیداری صمیمی با کارکنان شاغل در این سایت تولیدی ضمن شنیدن دغدغه ها و نظرات آنان به ارایه اهداف بین المللی گروه صنعتی گلرنگ و تبین نقش شرکت صنایع غذایی ماسترفوده در این مسیر پرداختند. 


All Right Reserved MasterFoodeh Company 2016-2017
Design By: MasterFoodeh Studio