اخبار

شامل کلیه اخبار و اطلاعیه شرکت صنایع غذایی ماسترفوده

بازدید مدیرعامل هلدینگ غذایی گلرنگ از ماسترفوده

بازدید مدیرعامل هلدینگ غذایی گلرنگ از ماسترفوده

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

جناب آقای دکتر کورش منتصر مدیرعامل محترم هلدینگ بزرگ غذایی گروه صنعتی گلرنگ، روز سه شنبه مورخ هفدهم خردادماه یکهزار و چهارصد و یک از شرکت صنایع غذایی ماسترفوده بازدید کردند. 


All Right Reserved MasterFoodeh Company 2016-2017
Design By: MasterFoodeh Studio