اخبار

شامل کلیه اخبار و اطلاعیه شرکت صنایع غذایی ماسترفوده

برگزاری دوره بازیکن تیمی ایده آل

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

در تیرماه سال جاری دوره آموزشی، با عنوان " کار تیمی چیست و بازیکن تیمی ایده آل کیست" با حضور مدیرعامل  محترم و جمعی از مدیران و روسای شرکت صنایع غذایی ماسترفوده در محل برج گلرنگ برگزار شد. در این دوره که با تدریس جناب آقای دکتر وحید بیگی برگزار شد، شرکت کنندگان ضمن آشنایی با تیپ‏های شخصیتی خود بر اساس مدل MBTI، ویژگی ‏های شخصی، نقاط قوت و ضعف و علاقه مندی ‏های هریک از تیپ ها را مورد بررسی قرار دادند. درادامه سه خصیصه بنیادین یک بازیکن تیمی ایده آل را بررسی نمودند و با موانع اثربخش بودن کارهای تیمی و راهکارهای حل این موانع  آشنا شدند.

محتوای این دوره آموزشی با اقتباس از آثار پاتریک لنچونی اندیشمند شاخص حوزه کار تیمی تهیه شد. در این دوره شرکت‏ کنندگان آموختند نبود اعتماد، ترس از برخورد، عدم تعهد، پرهیز از مسئولیت پذیری و بی ‏توجهی به نتایج پنج دشمن اصلی کارتیمی در سازمان محسوب می ‏شود. شرکت‏ کنندگان ضمن آشنایی با مفاهیم این پنج چالش و راهکارهای غلبه بر آنها آموختند یک بازیکن تیمی ایده‏آل بایستی فروتن، پرولع و هوشمند باشد؛ زیرا ضعف در هریک از این سه خصیصه مهم عرصه را برای جولان دادن دشمنان کار تیمی مهیا می‏ سازد.


All Right Reserved MasterFoodeh Company 2016-2017
Design By: MasterFoodeh Studio