اخبار

شامل کلیه اخبار و اطلاعیه شرکت صنایع غذایی ماسترفوده

برگزاری مرحله دوم طرح شتاب

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

روز جمعه مورخ 24 تیر ماه، آزمون مرحله دوم شتاب ( شناسایی و توسعه استعدادهای برتر) در مجتمع صنعتی نوبران برگزار گردید.

در این آزمون که تعداد 42 نفر از برگزیدگان مرحله اول، در آن حضور داشتند شایستگی و مهارت ‏های عمومی شرکت کنندگان در قالب مهارت های نگارشی، استدلالی، درک مطلب و محاسباتی که مجموعاً 25 سوال را در بر می گرفت، در مدت زمان 120 دقیقه، مورد سنجش قرار گرفت. در بخش اول شرکت کنندگان بصورت تشریحی به دو سوال با محوریت تصمیم‏ گیری در موقعیت چالش برانگیز و بهره‏ گیری از مهارت مکاتبات اداری پاسخ دادند. در بخش دوم مهارت پاسخگویی به سوالات در قالب درک مطلب مورد سنجش قرار گرفت. در این بخش دو متن مجزا  و از هر کدام 5 سوال مطرح شد و شرکت کنندگان با توجه به محتوای  درک شده گزینه صحیح را انتخاب نمودند. درک مطلب نوعی شایستگی محسوب می‏شود که در بطن آن مهارت ‏های متعدد و پرکاربردی از جمله افزایش تمرکز، افزایش حوزه دید، تقویت مهارت تندخوانی، تقویت مهارت خلاصه نویسی و یادگیری عمیق نهفته است. در بخش سوم، مهارت استدلال و استنتاج مشارکت کنندگان از منابع اطلاعاتی در دسترس مورد ارزیابی قرار گرفت. در نهایت در قسمت چهارم، شرکت کنندگان به سوالات ریاضی با هدف ارزیابی قدرت تحلیل کمی و محاسبه دانش جبری و محاسباتی، پاسخ دادند.    


All Right Reserved MasterFoodeh Company 2016-2017
Design By: MasterFoodeh Studio