اخبار

شامل کلیه اخبار و اطلاعیه شرکت صنایع غذایی ماسترفوده

نمایشگاه اجلاس توسعه و فناوری کشورهای اسلامی

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

این نمایشگاه در حاشیه اولین اجلاس توسعه و فناوری کشورهای اسلامی در محل مجموعه فرهنگی و ورزشی تلاش، از تاریخ ششم تا هشتم دی ماه برگزار شد و بسیاری از مقامات داخلی و خارجی شرکت کننده در اجلاس، از این نمایشگاه بازدید به عمل آوردند.


All Right Reserved MasterFoodeh Company 2016-2017
Design By: MasterFoodeh Studio