اخبار

شامل کلیه اخبار و اطلاعیه شرکت صنایع غذایی ماسترفوده

لوح بالاترین سطح مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی

جایزه عالی ترین رتبه مسؤولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 

کسب افتخاری دیگر برای ماسترفوده

جایزه عالی ترین رتبه مسؤولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی با رویکرد یکپارچه در همه ابعاد به برند بایودنت شرکت ماسترفوده تعلق گرفت.

اولین دوره جایزه مسؤولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی در سالن همایش های وزارت راه و شهرسازی با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مسئولین کشوری، شورای اسلامی شهر تهران و نماینده شبکه مسؤولیت اجتماعی اتحادیه اروپا برگزار و لوح جایزه عالی ترین رتبه این رویداد به شرکت ماسترفوده تعلق گرفت.

شرکت صنایع غذایی ماسترفوده با نگاه مسؤولانه به جامعه و همچنین اقدامات عملی در حوزه مسؤولیت اجتماعی خود تحت بررسی و ممیزی دبیرخانه اولین جایزه ملی مسؤولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی قرار گرفت. بنگاه های اقتصادی در حوزه های پنجگانه رهبری و فرایند های درون سازمانی، بازار و صنعت، محیط کار کارکنان، محیط زیست، جامعه و کشور فعالیت دارند. شرکت ماسترفوده با توجه به یکپارچگی در بخش های مختلف، رعایت استانداردها و فعالیت هوشمندانه، موفق به کسب افتخار لوح جایزه عالی ترین رتبه این رویداد نایل آمده است.

csr masterfoodehجهت نمایش تصاویر بیشتر جایزه عالیترین رتبه مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی به بخش گالری تصاور وب سایت شرکت صنایع غذایی ماسترفوده مراجعه فرمائید.


All Right Reserved MasterFoodeh Company 2016-2017
Design By: MasterFoodeh Studio