اخبار

شامل کلیه اخبار و اطلاعیه شرکت صنایع غذایی ماسترفوده

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

هنوز که هنوز است در گپهای دوستانه و یا حتی در برخی از متون تخصصی، عنوان " کارآفرین" به کسانی اطلاق می شود که موقعیت شغلی خود را رها کرده و کسب و کار خود را به راه انداخته اند. این در حالی است که در ادبیات علمی کارآفرینی لزوما چنین دیدگاهی وجود ندارد. کارآفرین‌ها بیش از آن‌که به واسطه‌ی خلق موقعیت شغلی یا شغل‌آفرینی به یک کارآفرین تبدیل شوند، به علت ارزش آفرینی در جمع کارآفرینان به رسمیت شناخته می‌شوند.


 بازدید جناب آقای دکتر سزاوار از محل دفتر مرکزی شرکت ماسترفوده

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

جناب آقای دکتر سزاوار، رئیس محترم هیئت مدیره شرکت صنایع غذایی ماسترفوده، روز دوشنبه، ۲۲ دی‌ماه ۹۹ از محل جدید دفتر مرکزی شرکت صنایع غذایی ماسترفوده بازدید کردند.


All Right Reserved MasterFoodeh Company 2016-2017
Design By: MasterFoodeh Studio