اخبار

شامل کلیه اخبار و اطلاعیه شرکت صنایع غذایی ماسترفوده

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

جناب آقای دکتر مهدی فضلی و اعضای محترم هیأت مدیره به همراه جمعی از مدیران ارشد گروه صنعتی گلرنگ، روز یکشنبه مورخ 16 آذر 1400 از واحد تولید کیک شرکت صنایع غذایی ماسترفوده در شهرک صنعتی نظرآباد بازدید نمودند.

 

ایشان طی دیداری صمیمی با کارکنان شاغل در این سایت تولیدی ضمن شنیدن دغدغه ها و نظرات آنان به ارایه اهداف بین المللی گروه صنعتی گلرنگ و تبین نقش شرکت صنایع غذایی ماسترفوده در این مسیر پرداختند. 


بازدید دکتر مهدی فضلی از شرکت صنایع غذایی ماسترفوده

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

جناب آقای دکتر مهدی فضلی و اعضای محترم هیأت مدیره به همراه جمعی از مدیران ارشد گروه صنعتی گلرنگ، روز یکشنبه مورخ 30 آبان 1400 از واحد تولیدی شرکت صنایع غذایی ماسترفوده در شهرک صنعتی اشتهارد بازدید نمودند.


گامی در راستای تبدیل بخش نوبران به قطب صنعت غذا

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

مهندس محمد کریمی مدیرعامل شرکت صنایع غذایی ماسترفوده:
پیش بینی می شود با سرمایه گذاری ماسترفوده در حوزه مهارت آموزی و ارتقا فضاهای آموزشی دانش آموزان به زودی نوبران به یکی از قطب های صنعت غذا در کشور تبدیل شود.


All Right Reserved MasterFoodeh Company 2016-2017
Design By: MasterFoodeh Studio