اخبار

شامل کلیه اخبار و اطلاعیه شرکت صنایع غذایی ماسترفوده

کارگاه آموزش تصمیم گیری و حل مسئله ویژه مدیران شرکت صنایع غذایی ماسترفوده برگزار شد.

کارگاه آموزش تصمیم گیری و حل مسئله ویژه مدیران شرکت صنایع غذایی ماسترفوده برگزار شد.

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

در طی برگزاری این کارگاه یک روزه که با حضور جناب آقای مهندس کریمی مدیرعامل شرکت صنایع غذایی ماسترفوده و همچنین جمعی از مدیران ارشد سازمان برگزار گردید جناب دکتر محمد ابویی اردکان ضمن تشریح ابعاد تفکر، جدیدترین تکنیکهای حل مسئله و مسئله یابی را تدریس نمودند.

"تصمیم گیری جوهره مدیریت است" 

هربرت سایمون


All Right Reserved MasterFoodeh Company 2016-2017
Design By: MasterFoodeh Studio