اخبار

شامل کلیه اخبار و اطلاعیه شرکت صنایع غذایی ماسترفوده

بازدید دانشجویان بین المللی از مجتمع تولیدی ماسترفوده

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

مجتمع تولیدی ماسترفوده در روز دوشنبه مورخ نهم خرداد یکهزار و چهارصد و یک مورد بازدید جمعی از دانشجویان بین المللی قرار گرفت. در طی این بازدید چهل دانشجو از شش کشور آسیایی و آفریقایی از واحدهای تولیدی ماسترفوده بازدید بعمل آوردند.

بازدیدکنندگان در طی این رویداد با فرآیند ساخت آدامس و پاستیل آشنا شدند و همچنین به سوالات آنها توسط کارشناسان شرکت ماسترفوده پاسخ داده شد.

در این بازدید بازدیدکنندگانی از کشورهای غنا، نیجریه، لبنان، پاکستان، افغانستان و سنگال حضور داشتند.


All Right Reserved MasterFoodeh Company 2016-2017
Design By: MasterFoodeh Studio